Cookie beleid AH Wassenaar voetbaldagen

De website van AH Wassenaar voetbaldagen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AH St.-Annaparochie Voetbaldagen
AH St.-Annaparochie Voetbaldagen is een 3-daags voetbal/trainingsevenement, welke wordt georganiseerd door de voetbaltechnische commissie van VV St.Annaparochie.

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het inschrijvingsformulier via de website www.AHSt-Annaparochie-voetbaldagen.nl  De aanmelding is definitief als het bedrag van € 59,00 door de organisatie is ontvangen.
Betaling kan gedaan worden via het overmaken op rekeningnummer NL 75 INGB 0003 5282 09 t.a.v. VV St.-Annaparochie onder vermelding van volledige naam van deelnemer.

Annuleren
Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement kan een deelnemer kosteloos annuleren. Indien de aanmelding geannuleerd wordt tussen 21 dagen voor het evenement en de start van het evenement, is de deelnemer verplicht het tenue en de bal € 45,00,-  af te nemen. Het restant bedrag zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

Overmacht
Indien de AH St.-Annaparochie Voetbaldagen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer activiteiten uit het programma na te komen, is AHSt.-Annaparochie-Voetbaldagen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen: afgelasting door weersomstandigheden.

Indien de deelnemer geen gebruik wil of kan maken van het geboden alternatief, of indien er geen enkel alternatief mogelijk is, zal er restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden, met aftrek van de kosten voor het tenue en de bal.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen hanteren.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen hinder of overlast bezorgt, kan door de organisatie van AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.

Belangrijk
Bij een sportief evenement past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op de AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van de AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen. Wij danken u voor uw begrip.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.

AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Dieet
Dieetwensen zijn moeilijk in te willigen. Natuurlijk willen we er alles aan doen om met het dieet rekening te houden. Wel kan zelf meegebracht eten genuttigd worden. Wij vragen u in dit soort gevallen een duidelijke instructielijst met wat wel/niet gegeten mag mee te geven. AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden indien een kind zich niet houdt aan zijn dieet.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenment nog een aantal dagen door de organiserende vereniging bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de vereniging gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s
Tijdens het evenement  worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor de Albert Heijn Supermarkten en AH St.-Annaparochie-Voetbaldagen.  Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het evenement kenbaar te maken.
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!